Aygün Kazımova - Ağ Çiçəklər

Song Rating: 8.81/10

Song lyrics:

Mənim ömrüm qəmli kitab
Hər sətiri bir iztirab
Bu taleyin oyununda
Qismət payım minbir əzab

Naxış vurar ilmə-ilmə
Nazın olar kəlmə-kəlmə
Qəlb qapısı açıq qalıb
Necə deyim kədər kəlmə

Sirdaşımdır ağ çiçəklər
Göz yaşımdır çiçəklər
Kor bəxtimin xalısında
Naxışımdır çiçəklər

Dərd uzanır aydan-ilə
Qarşılaram gülə-gülə
Qaranlıqdan səhərəcən


Şam əriyir gilə-gilə

Doğmalaşıb gündüz-gecə
Hər birində var işgəncə
Yazıram öz həyatımı
Buta-buta, qönçə-qönçə

Sirdaşımdır ağ çiçəklər
Göz yaşımdır çiçəklər
Kor bəxtimin xalısında
Naxışımdır çiçəklər

(poetry)
Mənim ömrüm qəmli kitab
Hər sətiri bir iztirab
Bu taleyin oyununda
Qismət payım minbir əzab
Qismət payım minbir əzab

Date of text publication: 16.01.2021 at 12:46