Guy Mar - גיא מר - HaKol Chozer - הכל חוזר

Song Rating: 8.60/10

Song lyrics:

[פתיחה] X2
זה הכל חוזר

[וורס 1]
את השם שך קעקעתי מכורה לדרמטי
אבל וואללה האמנתי זה יותר מרומנטי
שאין לי טעות שנתחלק בשכירות
ושאתה זה שתכין לי קפה על הבוקר
זה ככה אין מה לעשות איכשהו אני תמיד זאת
שחושפת את כל הקלפים שמה שבחוץ הוא מה שבפנים
מהמרת על כל הקופה מתפשטת כי אין לי בושה
כי חשבתי שאני זה כבר אני ואתה
וגם אתה חשבת ככה לפחות איזה שבועיים
עד שלילה אחד טבול עמוק בתוך יין
אמרת לי מילים שאני מכירה יותר מדי טוב
לא שמעתי כי רציתי שוב לאהוב
אז מסיכוי לסיכון סיכון להצלחה
מהצלחה לאופוריה, למשבר
תמיד על הקו תמיד במרדף אחרי הזנב
ויודעת שהכל שוב חוזר

[פזמון] X2
הכל חוזר
זה הכל חוזר[וורס 2]
בתוך אמת לא פשוטה השנאה מתפשטת
כשהגלגל מסתובב הבטן מתהפכת
אז יצאתי עליך - לא ידעתי אחרת
גם לא ממש מצטערת, רק טיפה נבוכה
כמה רעל שפכתי - עוד קיסם למדורה
מפרפר מרחף נעשיתי דבורה
אז עצרתי הכל וחשבתי על זה
שגם אם קשה וגם אם עצוב גם כשטעון ורקוב
הראש נשאר על הצוואר מביטה ישר וקצת הצידה
לא רוצה להסתבך תראש שלי להטריד אה
שלושת מאות שישים והחיים כמו אוטו גלידה לא כל פעם אותה גלידה
.חשבת שנמסתי? נמאסטה, טעית

[פזמון] X5
הכל חוזר
זה הכל חוזר

[אאוטרו]
(הכל חוזר)
השתוללתי בכיתי צעקתי קיויתי האמנתי שאיתך זה אחר
אבל מה שכואב מה שאוכל לי תלב
זה לדעת שהכל שוב חוזר
הכל חוזר

Date of text publication: 18.01.2021 at 06:07