Karen Matheson - Ailein duinn

Song Rating: 7.59/10

Song lyrics:

Ailein Duinn (Dark Alan)
Gura mise tha fo e/islean
Moch s a mhadainn is mi g e/irigh
O/ hi/ shiu/bhlainn leat
Hi/ ri bho/ ho/ are you bhi/
Hi/ ri bho/ ho/ rionn o ho
Ailein duinn, o/ hi/ shiu/bhlainn leat

Ma s e cluasag dhut a ghainneamh
Ma s e leabaidh dhut an fheamainn
O/ hi/ shiu/bhlainn leat
Hi/ ri bho/ ho/ are you bhi/
Hi/ ri bho/ ho/ rionn o ho
Ailein duinn, o/ hi/ shiu/bhlainn leatMa s e n t-iasg do choinnlean geala
Ma s e na ro/in do luchd-faire
O/ hi/ shiu/bhlainn leat
Hi/ ri bho/ ho/ are you bhi/
Hi/ ri bho/ ho/ rionn o ho
Ailein duinn, o/ hi/ shiu/bhlainn leat

Dho/lainn deoch ge boil le ca/ch e
De dhfhuil do choim s tu n de/idh do bhathadh
O/ hi/ shiu/bhlainn leat
Hi/ ri bho/ ho/ are you bhi/
Hi/ ri bho/ ho/ rionn o ho
Ailein duinn, o/ hi/ shiu/bhlainn leat

Date of text publication: 17.01.2021 at 16:41