Super Furry Animals - Lliwiau Llachar

Song Rating: 9.10/10

Song lyrics:

Lliwiau llachar
Lliwiau llachar
Rwyn edrych i dy lygaid ar lliwiau

Lliwiau llachar
Lliwiau llachar
Drychaf i dy lygaid ar lliwiau

Weli dir ruthio dros drothwy ael y bryn?
Cawn deithio i wledydd estron syn
Cawn weld y newydd, dinistrior hen yn llwyr
Darganfod y dyfodol syn goch a las a gwyrdd a gwyn

Lliwia llachar
Lliwiau llachar
Rwyn edrych i dy lygaid ar lliwiau

Lliwiau llachar
Lliwiau llachar
Drychaf i dy lygaid ar lliwiauPorffor a melyn ac oren, drwyddi draw
Y tamaid tristaf o melfed du ar bob llaw
Dur adenydd yn hedeg o fry uwch ben
Rwyn gweld or newydd olygfa odidog y byd

Lliwiau llachar
Lliwiau llachar
Rwyn edrych i dy lygaid ar lliwiau

Lliwiau llachar
Lliwiau llachar
Drychaf i dy lygaid ar lliwiau

Lliwiau llachar iawn...
Lliwiau llachar iawn...

Lliwiau llachar
Lliwiau llachar
Rwyn edrych i dy lygaid ar lliwiau

Lliwiau...

Date of text publication: 17.01.2021 at 12:47